สนใจติดต่อลงโฆษณา


ฝ่ายขาย

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2262-8888 ต่อ 8615, 8686
อีเมล : sales@teleinfomedia.co.th

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2262-8888 ต่อ 8264
อีเมล : marketing@teleinfomedia.co.th

กรอกข้อมูลเพื่อขอรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติม


*ชื่อ-นามสกุล : *เบอร์โทรศัพท์ : *อีเมล : *ชื่อเรื่อง : *ข้อความ :
Teleinfo Media Public Company Limited Map01 Vanit - TH

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ อาคารวานิช 2


เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2803, 2804
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2262-8888
แฟกซ์ : 0-2262-8899
เว็บไซต์ : www.teleinfomedia.co.th